Média

Archeopark Pavlov je Stavbou roku 2016

CEMEX dodal na tuto významnou stavbu beton a speciální produkty


Ve 24. ročníku soutěže Stavba roku získal tento titul také projekt Archeopark Pavlov. Ocenění mu udělila odborná porota Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Porota udělila cenu za vytvoření ojedinělého prostoru muzea s přihlédnutím k využití a zpracování železobetonu, jak znělo její zdůvodnění.
Autory unikátního archeologického muzea jsou architekti Radko Květ a Pavel Pijáček ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Brno.
Netradiční muzeum bylo slavnostně otevřeno 28. května 2016.

„Úspěch v prestižní soutěži jako je Stavba roku je pro nás obrovským zadostiučiněním. Aby mohlo muzeum v této podobě vzniknout, muselo mnoho lidí udělat obrovský kus práce. A těší mě, že výsledek této spolupráce oceňují nejen tuzemští a zahraniční odborníci, ale zejména ti, pro koho je projekt určen, návštěvníci. Jejich zájem předčil naše očekávání, jen za letošní zkrácenou sezónu jich do expozice zavítalo přes 30 tisíc,“ říká Petr Kubín, ředitel Regionálního muzea v Mikulově.


Cesta do pravěku

Na Pálavě dříve žili pravěcí lidé, kteří házeli odpad na místo nynějšího Archeoparku. Velké množství nálezů přinesl archeologický průzkum, který stavbě předcházel. Místo jedné velké skládky bylo objeveno při zahájení stavby, kvůli tomu proběhlo přepracování návrhu a zakomponování této staré skládky do architektonického návrhu. Projektanti začlenili místo s odkrytým nalezištěm jako s jednu z atrakcí pro návštěvníky expozic. Uvnitř návštěvníci najdou potřebné zázemí, školicí prostory, kinobox a jednotlivé části expozic, včetně dvou galerií.
Odpadiště s kosterními pozůstatky se dochovalo z doby kamenné téměř nedotčené - vrstvy vykopávek zůstaly odkryté a jsou zakomponované do stavby. Celý výstavní prostor je skrytý v terénní vlně. Do výšky se tyčí pouze zmíněné věže, kterými se do podzemí dostává světlo. Když člověk vstoupí dovnitř, má se cítit, jako by právě vcházel do jeskyně obývané lovci mamutů. V nedalekých Věstonicích před více než devadesáti lety badatel Karel Absolon objevil legendární Věstonickou venuši.

Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/archeopark-pavlov-stavba-roku-ded-/architektura.aspx?c=A161014_132802_architektura_rez

Fotogalerie


CEMEX je globální společnost zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost.

Pro více informací o společnosti CEMEX navštivte stránky: www.cemex.com.
Sledujte nás na: facebook.com/cemex.cz, twitter.com/cemex a instagram.com/cemex.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved