Bezpečnost a ochrana zdraví

Politika bezpečnosti práce CEMEX

Ve společnosti CEMEX má prevence nehod, ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců nejvyšší prioritu. Zavazujeme se vykonávat podnikatelskou činnost bezpečným a účelným způsobem a pečovat o pohodu všech na našich pracovištích, i těch, kdo by mohli být naší činností ovlivňováni.


Ke splnění tohoto cíle chceme:

  • Poskytovat bezpečné a zdravé pracoviště našim zaměstnancům i smluvním partnerům zavedením a prosazováním systému prevence rizik při našich činnostech
  • Respektovat firemní předpisy a postupy i všechny příslušné firemní zákony
  • Vést otevřenou a účinnou komunikaci se zaměstnanci, smluvními partnery, zákazníky, veřejností i se všemi, kdo s námi spolupracují
  • Poskytnou potřebné zdroje na výuku, školení a kontrolu s cílem zachovat zaměstnancům zdraví a bezpečnost při práci
  • Plánovat, kontrolovat a hodnotit výsledky v ochraně zdraví a bezpečnosti podle měřitelných cílů a zavádět nejlepší pracovní postupy k dosažení trvalého zlepšování
  • Zkoumat, sledovat a otevřeně zveřejňovat výsledky v bezpečnosti a ochraně zdraví

Každý, kdo pracuje pro naši společnost, je sám sobě i ostatním zodpovědný za bezpečné chování a hlášení možných rizik. Vedoucí zaměstnanci ponesou odpovědnost za plnění cílů v BOZP jasným vymezením funkcí a povinností, poskytnutím patřičných zdrojů a posuzováním, kontrolou a soustavným zlepšováním výkonů v BOZP ve společnosti CEMEX.

Lorenzo H. Zambrano
Předseda představenstva a generální ředitel 

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved