VÁLCOVANÝ BETON

Roller compacted concrete (RCC)

Válcovaný beton (RCC) je velmi inovativní řešení pro stavbu vozovek, které kombinuje dlouhodobou životnost a pevnost betonu se snadností pokládání asfaltu. Válcovaný beton je rychlý na výstavbu, stojí méně a je odolnější než konvenční materiály na vozovky. 


Velký výkon bez vysokých nákladů

Pokládka z válcovaného betonu je jednoduchá, rychlá a hospodárná, neboť neobsahuje žádnou přidanou výztuž nebo kotvící prvky a ani nevyžaduje bednění nebo jiné rozsáhlé stavební práce. V porovnání s tradiční konstrukcí vozovky lze dosáhnout významných úspor.
 
Zatímco náklady na pokládku válcovaného betonu jsou srovnatelné a často i nižší než u asfaltových vozovek, jeho dlouhodobé náklady na údržbu jsou mnohem nižší, což představuje až 30% úsporu za celou dobu životnosti (běžně 25 let).

Vysoká pevnost a trvanlivost válcovaného betonu eliminuje běžné problémy, které jsou tradičně spojené s jinými typy vozovky. Válcovaný beton je odolnější vůči vyjíždění kolejí, je schopen vydržet velké bodové a opakující se zatížení, je odolný vůči poškození způsobenému pohonnými hmotami, oleji a je mrazuvzdorný.

Základní složky válcovaného betonu jsou stejné jako u běžného betonu: písek, kamenivo, cement a voda, ale liší se v množství jednotlivých komponent. Směs z válcovaného betonu je zavlhlá a speciálně vyvinuta pro pokládku běžným (asfaltovým) finišerem. Zhutnění probíhá pomocí silničních válců podobně jako u asfaltových směsí.

 

Použití válcovaného betonu

 • Místní silnice a cesty
 • Odstavné a parkovací plochy
 • Obslužné a příjezdové komunikace
 • Průmyslové a skladovací prostory
 • Distribuční sklady
 • Lesní cesty

Válcovaný beton nachází velice dobré uplatnění také při rekonstrukci vozovek jako krytová nebo podkladní vrstva, anebo jako kompozitní vozovka s obrusnou asfaltovou vrstvou, kde tvoří pevný a odolný základ.

 

Hlavní výhody válcovaného betonu

 • Cenově výhodnější než tradiční asfaltové vozovky
 • Krátká doba výstavby
 • Trvanlivost – dlouhá životnost s minimální údržbou
 • Vysoká únosnost
 • Odolný vůči vyjíždění kolejí
 • Nedeformuje se pod těžkým opakujícím se zatížením
 • Otevřený pro lehký provoz během několika hodin
 • Vysoké počáteční pevnosti – plný provoz již po 2 dnech
 • Povrch není tak hladký jako u tradiční cementobetonové vozovky
 • Ekonomické řešení
 • Podporuje udržitelný rozvoj

Řez vozovkouBetonové vozovky se neprohýbají a mají vynikající odolnosti proti tvorbě trvalých deformací (vyježdění kolejí), vyvozené zatížení od dopravy je rychle a rovnoměrně rozloženo přes relativně širokou a únosnou oblast.

  

Většina zatížení na asfaltových vozovkách je přenášena do podloží. Pružné asfaltové vrstvy, které leží na podkladních vrstvách, rozloží vyvozené napětí postupně přes poměrně malou oblast do spodních vrstev. To znamená, že asfaltové vozovky jsou více citlivé a závislé na podpoře podloží a tloušťka jednotlivých asfaltových vrstev musí být taková, aby rozložila vzniklé zatížení bez vlastní deformace.Válcovaný betonVálcovaný beton - detail vývrtuVálcovaný beton povrchVálcovaný beton 02Válcovaný beton 03Válcovaný beton 04Valcovany beton 05


    Projektový manažer:

     Pavel Polák
     Mobil: +420 730 185 003
     Email: pavel.polak@cemex.com

Video válcovaný beton

Video válcovaný beton

Podívejte se, jak probíhá pokládka válcovaného betonu.  Zobrazit

Válcovaný beton snižuje náklady na výstavbu a umožňuje obnovení provozu obvykle do 48 hodin.

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved