O CEMEXu

CEMEX Sand

Společnost CEMEX Sand, k.s. je součástí skupiny CEMEX, předního celosvětového výrobce a dodavatel betonu a betonových směsí, kameniva, cementu, přísad a dalších stavebních materiálů. CEMEX patří do trojice největších producentů kameniva na světě.


Společnost CEMEX Sand, k.s. vznikla pod názvem GZ - Sand, s.r.o. v roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je těžba a zpracování písku a štěrku. Společnost se v České republice  nabízí kvalitní přírodní tříděný i netříděný kámen a písek jak pro externí zákazníky, tak pro potřeby ostatních společnosti skupiny CEMEX. V České republice provozuje společnost CEMEX Sand 11 štěrkoven a 6 kamenolomů.

V důsledku krize musela společnost zahájit projekt Transformace, jehož cílem je přetvoření firmy do jednoduché, agilní a efektivní společnosti se silnou pozicí v odvětví stavebnictví. Jednalo se o změnu způsobu, kterým CEMEX stanovuje cíle a strategie, kompletní změnu organizační struktury, transformaci firemní kultury a soustředění se na tvorbu aktivit, které přinášení akcionářům hodnoty.

Společnost CEMEX Sand, k.s. podporuje výzkum a vývoj, který ve svém důsledku umožňuje permanentní sledování kvality vstupních materiálů a udržení standardů celého následného výrobního procesu. Společnost se zaměřuje na inovativnost do technologií minimalizujících dopad na životní prostředí. Veškeré výrobky společnosti splňují technologické normy.

Jako výrobce surovin a souvisejících výrobků si společnost uvědomujeme své zásahy do přírody, ale také svou úlohu dodavatele pro stavební průmysl. Proto se snaží využívat přírodní zdroje co nejšetrněji a co nejvíc chránit přírodu. Typickým příkladem je v podmínkách Společnosti její způsob těžby. Při rekultivaci oblastí po ukončení těžby kameniva dodržujeme všechna zákonná nařízení a požadavky – a často děláme víc, abychom splnili svá vlastní náročná kritéria. Vznikají tak vodní plochy, které jsou přirozeným a nenásilným způsobem včleněny v rámci technické rekultivace do okolního prostředí. Obdobně vznikají i zcela nové lesní porosty, břehy zkultivované výsadbou keřů a vzrostlými stromy, a to vše v návaznosti a s ohledem regionální ráz fauny a flóry.

V roce 2012 rozšířila své aktivity na slovenský trh, kde provozuje tři kamenolomy: Mojtín, Jablonové a Lopušně Pažite. Vice o slovenských lomech se můžete dočíst na www.cemex.sk.

Více o nabízených produktech společnosti CEMEX Sand, k. s. se dozvíte na produktových stránkách kameniva.

Fotografie jednotlivých provozů si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved