Udržitelný rozvoj

Životní prostředí

CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů a jako výrobce surovin a souvisejících výrobků si uvědomuje svůj vliv na životní prostředí. Lze prohlásit, že CEMEX hraje klíčovou roli při vytváření a obnově zastavěných oblastí.

Jsme jedním z největších výrobců stavebních hmot a naše výrobky, včetně kameniva, cementu a betonu jsou součástí struktury udržitelného rozvoje. Jsme si však vědomi, že naše podnikání má dopad jak na obyvatele, tak na životní prostředí. Proto je pro nás klíčovou výzvou, abychom tyto dopady vyvážili potřebou vybudovat udržitelnější budoucnost. Naší vizí je úspěšná a udržitelná společnost, která má pozitivní přínosy pro lidi i životní prostředí.

Zodpovědné chování a uvědomování si zásahů na životní prostředí tak zůstává jednou z hlavních zásad celého podnikatelského konceptu společnosti CEMEX jak na místní, tak na celosvětové úrovni a zahrnuje komplexní soubor prvků environmentální politiky. Udržitelnost je jedním z našich čtyř hlavních pilířů strategie společnosti CEMEX.

 

Model udržitelnosti - náš nový model udržitelnosti řeší současné i budoucí globální výzvy pomocí 4 hlavních cílů udržitelnosti.


 

Kromě aktualizace tohoto modelu udržitelnosti byly stanoveny i naše klíčové ukazatele a cíle pro rok 2020 – za oblast životního prostředí lze uvést následující KPI:

 Environmentální KPI Cíl 2020
Poměr využití alternativních paliv (%)35 % 
Snižování emisí CO2 na tunu vyrobeného cementu od výchozí hodnoty v roce 1990 (%)25 %  
Slínek vyráběný s trvalým sledováním hlavních emisí: prachu, NOx, SOx (%)100 %  
Roční snížení emisí prachu na tunu slínku od výchozí hodnoty v roce 2005 (%) ≥ 50 %
Roční snižování emisí NOx na tunu slínku od výchozí hodnoty v roce 2005 (%)≥ 30 % 
Roční snižování emisí SOx na tunu slínku od výchozí hodnoty v roce 2005 (%)≥ 20 % 
Aktivní lomy s vysokou biodiverzitou, kde se aktivně realizují opatření BAP (%)100 % 
Specifická spotřeba vody ve výrobě
(cement: l/t; kamenivo: l/t; beton: l/m3)
bude upřesněno 


Strategie a základní postoje společnosti CEMEX v oblasti životního prostředí jsou shrnuty v politice životního prostředí.

Společnost CEMEX se již v roce 2000 rozhodla, že se stane jedním ze zakládajících členů iniciativy pro udržitelnou výrobu cementu „Cement Sustainability Initiative“ Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj. Více o CSI a aktivitě CEMEXu na www.wbcsdcement.org

CEMEX každoročně shrnuje údaje z oblasti životního prostředí do celosvětové zprávy o trvale udržitelném rozvoji, za rok 2016 byla poprvé tato zpráva spojena s dalšími ukazateli pod společný „Integrated report 2016“, viz. www.cemex.com/sustainability/reports/global-reports
Kvalita strategie  udržitelnosti a realizace těchto závazků v oblasti životního byla v ČR již několikrát oceněna v soutěži „TOP Odpovědná firma“ pořádané platformou Byznys pro společnost. V roce 2015 CEMEX získal bronzový certifikát v kategorii „TOP Odpovědná velká firma”, v roce 2016 a 2017 CEMEX uspěl v kategorii „Leader v oblasti životního prostředí” (více viz Rekutivace a biodiverzita)


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved