Bezpečnost a ochrana zdraví

Základy ochrany zdraví

Na základě práce naší celosvětové zdravotní rady jsme vytvořili iniciativu Health Essentials (Základy ochrany zdraví) jejímž cílem je snížit výskyt zdravotních rizik spojených s naší činností a motivovat zaměstnance, aby žili zdravě na pracovišti i mimo něj.

Cílem kampaně je celosvětově sjednotit veškeré naše úsilí v oblasti ochrany zdraví
a sladit všechny profesní a preventivní zdravotní programy, současné i vyvíjené, na všech úrovních společnosti. Program formalizuje a posiluje naši vědomostní základnu pro různé aspekty Systému řízení ochrany zdraví společnosti CEMEX. Tento program také stanovuje pokyny pro zajištění, aby všechny obchodní jednotky fungovaly za stejných zdravotních norem, snižovali náklady a minimalizovali zdravotní rizika zaměstnanců
a neefektivnost.

Iniciativa Health Essentials slaďuje všechny aktuální a vyvíjené zdravotní programy společnosti CEMEX, pracovní i preventivní, na lokální, národní a regionální úrovni. Je rozdělena do dvanácti různých témat zaměřených na podporu zdraví a má za cíl pokrýt nejdůležitější otázky, se kterými se naši zaměstnanci každý den setkávají při práci i v oblasti zdravotní prevence. Témata, jako například Silné plíce a Chraňte svá záda, se přímo týkají pracovních rizik, se kterými se naši zaměstnanci mohou při práci setkat. Témata, jako je Zdravé srdce a Očkování, jsou zaměřena na prevenci zdraví v rámci společnosti CEMEX, zvýšení kvality života našich zaměstnanců a snížení počtu ztrátových dní z důvodu nemoci. Tato kampaň vybudovala povědomí o zdravotních problémech, motivovala zaměstnance k preventivní zdravotní péči a pomohla ve společnosti CEMEX vytvořit zdravější kulturu. Kromě toho tento program buduje důvěru, motivuje zaměstnance a snižuje náklady na zdravotní péči.

V rámci této kampaně jsou zaměstnancům společnosti CEMEX po celém světě distribuovány informační materiály a standardizované pokyny na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví v rámci provozoven po celém světě. K použití jsou připraveny prezentace, brožury, letáky, plakáty, sebehodnotící testy, ale také aktivity týkající se prevence problémů.

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved