Produkty a služby

Druhy betonů a betonových směsí

CEMEX nabízí širokou škálu čerstvých betonů a to včetně dopravy betonu a technické podpory. Níže jsou uvedeny nejčastěji využívané druhy betonu - standardní betonové směsi a směsi se speciálními vlastnostmi.


Konstrukční beton

Betonové směsi se standardními vlastnostmi specifikované pevnostní třídou B5 - B60. Jsou dodávány v různých konzistencích (zavlhlá až tekutá směs) podle způsobu zpracování, s maximální velikostí zrna kameniva podle typu konstrukce, jemnozrnné až hrubozrnné betony do Dmax 22 mm.
Cena betonu


Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betonové směsi

Podle stupně tekutosti se betonové směsi dělí na lehce zhutnitelné - třídy F5 a F6
a samozhutnitelné - třída F7.  Vysoký stupeň tekutosti eliminuje potřebu vibrací
a dává betonové směsi samonivelační vlastnosti.
Více informací o lehce zhutnitelných a samozhutnitelných betonech
Cena betonu


Pěnobeton - Poroflow

Vyrábí se v mobilním zařízení přímo na stavbě z cementu, vody, technické pěny a přísad. Litá směs má tepelně izolační a samonivelační vlastnosti. Je ideální pro vyrovnání podlah a díky nízké měrné hmotnosti je vhodný i pro realizaci plochých střešních konstrukcí.
Více informací o pěnobetonech
Cena betonu


Vysokopevnostní beton

Betonové směsi pevnostních tříd B60 (C50/60) a vyšších s vynikajícími pevnostními charakteristikami a vysokým modulem pružnosti. Svých vlastností dosahují použitím speciálních přísad a příměsí (např. křemičitých úletů).
Cena betonu


Betony odolné vlivu prostředí

Konstrukční betony pevnostních tříd C12/15 a vyšších specifikované stupněm vlivu prostředí, které na beton působí. Dělí se na betony odolné karbonataci, chloridům, odolné vůči působení mrazu a rozmrazovacích látek (provzdušněné betony) a odolné chemické agresivitě.
Cena betonu


Drátkobeton

Betonové směsi, do kterých jsou při výrobě na betonárně přidávány ocelové profilované drátky zlepšující finální vlastnosti betonu. Použité množství drátků se pohybuje mezi 20 - 40 kg/m3 v závislosti na typu drátků, pevnostní třídě použitého betonu a požadované hodnotě vyztužení.
Více informací o drátkobetonu
Cena betonu


Vláknobeton

Betonové směsi, do kterých jsou při výrobě na betonárně přidávána polypropylénová vlákna, která zachycují napětí vytvářené objemovými změnami betonu a omezují nebo zcela zabraňují vzniku trhlin.
Více informací o vláknobetonu
Cena betonu


Vodostavební beton

Betonové směsi specifikované stupněm vodotěsnosti určené pro konstrukce vystavené působení tlaku vody (do 0,4 MPa nebo do 0,8 MPa).
Cena betonu


Lehký beton

Beton se sníženou objemovou hmotností, které je dosaženo použitím lehkého či pórovitého plniva (kameniva). Dle druhu a množství použitého lehkého plniva lze rozsah objemových hmotností měnit od 300 kg/m3 do 1800 kg/m3.
Cena betonu


Cenová nabídka na dodání čerstvých betonových směsí

Zadejte specifikaci duhu betonové směsi a objem (m3) který požadujete. Uveďte také volbu dopravy betonu nebo zda požadujete čerpadlo na beton a doplňte také místo stavby a Vaše kontaktní údaje. Děkujeme!

Specifikace a množství betonu v m3
Požadavek na čerpání betonu
Adresa stavby
Vyberte okres
Jméno a příjmení
Název společnosti
Telefon [i]
E-mail
Termín, do kterého potřebujete zpracovat cenovou nabídku
Promo kód

Kontaktujte nás

kontakt

800 11 12 12

info@cemex.cz

Zeptejte se

Vyplňte jednoduchý formulář zde »


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved