O CEMEXu
O CEMEXu
O CEMEXu

Přehled dceřiných společností a statutárních orgánů CEMEX v ČR


click to enlarge
Poznámky:
V s.r.o. je statutárním orgánem jeden nebo více jednatelů.
V k.s. je statutárním orgánem komplementář (je-li jím právnická osoba, zastupuje ji její statutární orgán - v případě CEMEX Sand, k.s. a CEMEX Cement, k.s. jsou to dva jednatelé společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o.).
V nadačním fondu je statutárním orgánem správní rada.

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved