O CEMEXu

Vedení společnosti CEMEX


Hermann Dietrich

Generální ředitel

Hermann Dietrich nastoupil do Readymixu v roce 1999 a působil na různých pozicích v Německu a Velké Británii. V německém CEMEXu zastával vedoucí pozice ve strategickém plánování. V lednu 2015 se stal novým členem vrcholového vedení CEMEXu v České republice. Hermann Dietrich získal magisterský titul v Obchodní administrativě na univerzitách ve Vídni a Bruselu. 

 


José Rogelio Carrillo

Viceprezident plánování a administrativy pro Německo a Českou republiku

José Rogelio Carrillo nastoupil do CEMEXu v roce 2006 na pozici Business Planning Analyst, a to krátce po akvizici společností skupiny RMC se sídlem v Londýně. Během své působnosti v oblasti strategického plánování se José, mimo mnoha dalších aktivit, účastnil integrace společnosti RMC do rozpočtového procesu CEMEXu. Po ukončení studia MBA na Stanford University Graduate School of Business, se José v roce 2011 přestěhoval do Houstonu, kde pracoval jako Manažer rozvoje podnikání divizí cement a logistika společnosti CEMEX USA. Na této pozici se věnoval zejména analýzám potenciálních investic, odprodeje majetku a směně aktiv. José začal pracovat jako Výkonný asistent Generálního ředitele v listopadu 2014.

José Rogelio Carrillo získal bakalářský titul v oboru mechatroniky a správy výrobních systémů a následně inženýrský titul v oboru finance na EGADE Business School. V roce 2011 absolvoval Stanford University Graduate School of Business, kde získal titul MBA a certifikát v oboru Public Management.


Luboš Merunka

Ready Mix Director (Divize beton)

Jako ředitel Divize betonu je Luboš Merunka odpovědný za výrobu a prodej betonu a speciálních směsí v České republice. Před nástupem do CEMEXu pracoval v těžebním průmyslu, po dobu čtyř let ve společnosti Tarmac (Anglo American Group) a poté šest let ve společnosti Holcim na pozicích Business Developer, Project Manager, ředitel pro kamenivo v ČR a ředitel pro kamenivo střední a východní Evropa (CEE). V lednu 2015 se Luboš Merunka stal novým členem vrcholového vedení CEMEXu v České republice. Luboš Merunka absolvoval Technickou Univerzitu v Liberci (magisterský titul), University of New York, Universitaire Kurt Bosch v Praze (MBA), následně pak postgraduální studia na Vysoké škole báňské v Ostravě a University of Leicester UK (Department of Geology).


Reinhold Schneider

Vice prezeident pro Českou republiku a Německo (Divize cement)

Jako Vice prezident obchodu a logistiky Divize cement je Reinhold Schneider zodpovědný za prodej cementu a přísad, dále za logistiku, dopravu a dispečink. Do jeho kompetence spadá společnost CEMEX Logistics (dříve TransPlus). Pan Schneider je zkušeným odborníkem s dlouholetou praxí ve společnosti. Do CEMEXu nastoupil 1. června 1994 a za uplynulých 20 let zastával řadu různých pozic – obchodní zástupce, oblastní obchodní manažer, regionální manager nebo ředitel pro klíčové zákazníky. V lednu 2015 byl jmenován Více prezidentem pro obchod pro Německo a Skandinávské země. Reinhold Schneider získal titul z fyzikálního inženýrství, později úspěšně absolvoval pokročilou úroveň školení o technologii betonu (DBV) a CEMEX Achieve leadership program v roce 2013.


Jan Kučeva

Aggregates Director (Divize kamenivo)

Jako ředitel Divize kameniva je Jan Kučeva zodpovědný za celkový výsledek této divize, dále za výrobu, obchod, techniku a technologii. Nastoupil do CEMEXu v roce 2000 na pozici vedoucího a obchodního zástupce betonáren Šenov a Stonava. V průběhu své kariéry v CEMEXu se vypracoval na vedoucího ostravské oblasti, později na klastr manažera ostravského klastru, dále na manažera oblasti Morava až na pozici ředitele Divize beton. Z té poté přešel na pozici ředitele kameniva. Jan Kučeva vystudoval geologii na Vysoké škole báňské.


Michaela Lagerová

Ředitelka HR, právních záležitostí, komunikace a vztahů s veřejností

Michaela Lagerová nastoupila do společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. jako Ředitelka  HR, právních záležitostí, komunikace a vztahů s veřejností v červenci 2017. Paní Lagerová má již dvacetileté pracovní zkušenosti z oboru řízení lidských zdrojů. V posledních letech pracovala jako personální ředitelka ve firmách AB Facilities nebo Schindler, kde mimo jiné řídila oblasti lidských zdrojů, BOZP, komunikace nebo etické chování firmy a odpovídala za dvě země - Českou a Slovenskou republiku. Michaela Lagerová je absolventkou bakalářského studia na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické (VŠE) se specializací na personalistiku. Dále je držitelkou titulu MBA v oboru "Řízení změn" (Change Management) na University of New York v Praze.


Ondřej Smrček

Commercial Development Manager (Rozvoj obchodu)

Jako manažer pro rozvoj obchodu Ondřej Smrček zodpovídá za marketing a podporu prodeje produktů CEMEXu. Mimo to vede dceřinou společnost CEMEX Elegohouse, která dodává základové a stropní desky na klíč. Do jeho kompetence spadá také společenská odpovědnost firmy (CSR), interní komunikace a zviditelňování značky CEMEX mezi odbornou i laickou veřejností. Do CEMEXu nastoupil v roce 2007 na pozici analytika pro Strategické plánování. Ondřej Smrček je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE v Praze (specializace mezinárodní obchod a logistika) a oboru Strategický marketing na University of Western Ontario - Richard Ivey School of Business.  V současné době studuje EMBA program na University of Pittsburgh.


Justus Geiseler

BSO Director Central Europe

Justus Geiseler je jako BSO (Business Service Organization) ředitel zodpovědný za aktivity v Německu a střední Evropě. Do CEMEXu v Německu nastoupil v roce 1997 jako kontrolor dopravy Divize beton v regionu Berlín-Brandenburg. Od té doby prošel mnoha manažerskými pozicemi v oboru účetnictví a controllingu. V roce 2005 Justus Geiseler převzal účetní oddělení celého koncernu a v roce 2007 se stal technickým manažerem pro účetnictví v regionu EMEAA.  V letech 2010 a 2011 byl zodpovědný za implementaci BSO modelu. V roce 2012 a 2013 Justus Geiseler řídil projekt ASSET, reorganizaci BSO a převod mnoha aktivit do IBM. V roce 2014 se podílel na stabilizaci projektu ASSET a Wellington (transakce mezi CEMEXem a Holcimem). V lednu 2015 se stal novým členem vrcholového vedení CEMEXu v České republice.


Filip Matoušek

BSO Manager

Jako manažer oddělení podporujících chod společnosti je Filip Matoušek zodpovědný za finance a hospodaření (pohledávky, fakturaci, účetnictví, platební styk, konsolidace, reporting a daně). Do jeho kompetence spadá také IT oddělení. Do CEMEXu Filip Matoušek nastoupil poprvé v roce 2006, kde se postupně vypracoval na pozici manažer planningu. Po čtyřech letech odešel získat další profesní zkušenosti do společností ČSA a AWT. Před dvěma lety se Filip Matoušek vrátil do CEMEXu na pozici manažera financí. Je absolventem Ekonomické univerzity v Bratislavě, magisterský titul získal v oboru Obchod a marketing.


Henning Weber

Cement Operations & Technology Vice President CZE & GER (Divize cement)

Jako provozní a technologický viceprezident Divize cement pro Německo a Českou republiku je Henning Weber zodpovědný za oblast cementu v obou zemích. Henning nastoupil do německého CEMEXu v roce 2007 jako vedoucí cementárny v Dortmundu, pak vystřídal různé provozy a manažerské pozice. Poslední čtyři roky řídil cementárny v západním klastru Německa (Beckum, Dortmund a Schwelgern), které přešly pod Holcim. Před svým nástupem do CEMEXu pracoval na různých cementárnách (Lafarge, Jordan Cement Factories) v Německu, Rakousku, Jordánsku a Kanadě. Henning Weber získal titul inženýra v oboru Nerostné suroviny na Technické univerzitě Clausthal.


Karol Czubara

Cement Operations Director (Divize cement)

Jako provozní ředitel Divize cementu je Karol Czubara zodpovědný za oblast výroby cementu a technologie pro celou Českou republiku. Odpovídá za cementárnu Prachovice a cementovou mlýnici Dětmarovice.  Než nastoupil do  CEMEXu v České Republice (v roce 2009), pracoval 5 let v CEMEXu Polsko na různých pozicích v oblasti Cement Operations, např. jako Process Engineer v cementárně Rudniki. Karol Czubara vystudoval Vysokou školu báňskou v Krakowě, fakultu Nauka o materiálech a keramice se specializací Technologie vazebných materiálů.


Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved