Kompozitní vozovka

KOMPOZITNÍ VOZOVKA

(asfalt a válcovaný beton)

Kompozitní vozovka je složena z tuhé podkladní vrstvy, kterou tvoří válcovaný beton (RCC) a vrchní obrusné asfaltové vrstvy. Jedná se o kombinaci tuhé a pružné vozovky, která spojuje různé materiálové charakteristiky a působí jako odolný kompozitní materiál.  


Ve srovnání s asfaltovou nebo tradiční cementobetonovou vozovkou je kompozitní systém vozovek cenově výhodnější alternativou, protože poskytuje lepší úroveň konstrukčních a funkčních vlastností.

Použití

 • Silnice
 • Místní komunikace
 • Odstavné a parkovací plochy
 • Vnitroalreálové komunikace
 • Příjezdové komunikace
 • Obchodní centra

Hlavní výhody kompozitních vozovek

 • Válcovaný beton vytváří pevnou a tuhou základnu pro asfaltovou vrstvu
 • Cenově efektivní alternativa pro vozovky s vysokou užitnou prioritou
 • Snižuje výskyt vyjetých kolejí
 • Hladký a tichý jízdní povrch
 • Zachování konstrukční integrity betonového podkladu pod asfaltovou vrstvou, která může být snadno kdykoliv nahrazena (vyměněna)
 • Prevence proti pronikání rozmrazovacích solí a povrchové vody do betonového podkladu (tuhé základny) na základě poskytnuté ochrany asfaltové vrstvy
 • Snížení teplotního gradientu betonové vrstvy; překrytí asfaltovou vrstvou poskytneme izolaci, která sníží velikost napětí vznikajícího od teplotního namáhání
 • Funkční, konstrukční  a ekonomické výhody poskytují dlouhodobou životnost.

Řez vozovkouZatížení a napětí jsou rozloženy po celé ploše podloží tuhostí a pevností podkladního betonu. V tomto případě není zapotřebí mocnějších vrstev asfaltu, aby odolaly dopravnímu zatížení ve stejné míře jako u čistě asfaltové vozovky.
 

Většina zatížení na asfaltových vozovkách je přenášena do podloží. Pružné asfaltové vrstvy, které leží na podkladních vrstvách, rozloží vyvozené napětí postupně přes poměrně malou oblast do spodních vrstev. To znamená, že asfaltové vozovky jsou více citlivé a závislé na podpoře podloží a tloušťka jednotlivých asfaltových vrstev musí být taková, aby rozložila vzniklé zatížení bez vlastní deformace.Kompozitní vozovka 1Kompozitní vozovka 2Kompozitní vozovka 3Kompozitní vozovka 4

Video kompozitní vozovka

Kompozitní vozovka CEMEX

Kompozitní vozovka se skládá z tuhé podkladní vrstvy, kterou tvoří válcovaný beton (RCC) a jedné vrchní vrstvy z asfaltu.  Zobrazit


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved