Produkty a služby
Produkty a služby

Kamenivo

Geologické materiály jako je kámen, písek nebo štěrk se používají prakticky ve všech formách výstavby. CEMEX nabízí vysoce kvalitní přírodní těžené kamenivo tříděné i netříděné, písek a zahradní kámen. V České republice provozuje 11 štěrkoven a 7 kamenolomů.


Kamenivo se využívá ve stavebnictví a to jako součást betonu nebo jako výplňový materiál pro zásypy. Uplatňuje se také v zemědělství, průmyslu a v dalších odvětvích.

Kamenivo je nepostradatelnou složkou

Kamenivo je nepostradatelnou složkou v betonových a asfaltových směsích a v maltách. Představuje přibližně 60 % až 75 % objemu čerstvé betonové směsi a tento podíl silně ovlivňuje vlastnosti jak čerstvé betonové směsi, tak i vyzrálého betonu.

Kamenivo zvyšuje pevnost betonu a také činí směs více kompaktní, což umožňuje aplikace určené na ochranu proti povětrnostním vlivům nebo na zadržení tepla.

Dále mohou přispívat ke zlepšení estetických vlastností betonu. Písek například dodává jas při povrchových úpravách betonu.

Široké možnosti využití

Kamenivo, štěrk a písek se využívají pro širokou škálu aplikací:

  • Jako klíčový prvek při stavbě a údržbě silnic, chodníků, parkovišť,
    letištních ploch a železnic
  • Pro odvodnění, vodní filtraci a jako ochrana proti erozi
  • Jako výplňový materiál
  • Ve sportu a rekreaci - například při vytváření překážek na golfových hřištích nebo při budování pláží, hřišť nebo povrchů tratí pro koňské dostihy a další podobné aplikace
  • Pro stavbu mostů, domů a škol

Těžba probíhá v pískovnách a kamenolomech, kde se získává kvalitní přírodní kamenivo tříděné i netříděné, písek a zahradní kámen.

Životní prostředí

CEMEX uplatňuje pečlivé plánování, které zajišťuje rovnováhu mezi potřebou surovin
a ochranou životního prostředí. Soustředíme se na maximální využití recyklovaných materiálů a rekultivaci těžebních lokací se zapojením místních úřadů a spolků. 

 

Prodej kameniva

Prodejem kameniva pokrýváme celou českou republiku včetně všech velkých měst, kde naleznete naše kamenolomy přímo nebo v jejich blízkém okolí: Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Cheb, Jihlava, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Příbram, Ústí nad Labem, …Celý seznam kamenolomů

Balené kamenivo (Big Bag) nabízíme na následujících provozovnách:

štěrkovna Dětmarovice, štěrkovna  Dolní Lutyně, štěrkovna  Kluk, štěrkovna  Čeperka,  štěrkovna  Smiřice a štěrkovna Dobříň.

Pro bližší informace kontaktujte obchodní zástupce jednotlivých závodů.

Building the Future
Copyright © 2016 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved