O CEMEXu

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

V současnosti je CEMEX v České republice jedním z předních poskytovatelů integrovaných stavebních řešení provozující 74 betonáren, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu.


Disponuje moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu akameniva a aktivní spoluprací s vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX spojuje znalosti místních trhů s celosvětovými zkušenostmi v oblasti technologie,obchodu a informačních systémů k zajištění prvotřídních výrobků a služeb všem svým zákazníkům.Kromě výroby standardních betonů klade CEMEX velký důraz na vývoj a prodej speciálních produktů.Jedná se o materiály se specifickými vlastnostmi, které zákazníkům přinášejí určitou přidanou hodnotu například v podobě zrychlení stavebních prací, zlepšení konečných vlastností samotného materiálu a prováděných konstrukcí nebo úspory pracovní síly, mzdových nákladů a nákladů na pracovní zařízení. V neposlední řadě jsou tyto produkty v porovnání se standardními materiály šetrnější k životnímu prostředí a přispívají ke zlepšení podmínek pracovního procesu, jako je například hlučnost a prašnost.

Všechny produkty vyráběné společností CEMEX splňují nejpřísnější technické normy a předpisy. Veškerá výroba a kontrola řízení kvality probíhá v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009.

Nabízené produkty:

  • široká škála betonů
  • příírodní kamenivo
  • štěrk a písek
  • litý anhydritový potěr AnhyLevel
  • litý cementový potěr CemLevel
  • lité izolační cementové pěny PoroFlow
  • lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony Compacton
  • transportní zdící malta Readymalt
  • systém dekorativních betonových ploch s vymývaným povrchem GraniSol


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved